Adaptacja projektu lokalu nie jest sprawą łatwą. Nie zaraz można gotowy projekt przetworzyć w zgodzie z własnym pomysłem. W takiej sytuacji pomoże fachowiec. Adaptacji domu dokonuje uprawniony architekt. Jest to warunek uzyskania pozwolenia na budowę. Architekt adaptujący staje się od tego dnia projektantem danego budynku i na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za projekt.
Do głównych zadań architekta adaptacyjnego jest implementację projektu do panującej na danym obszarze Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Kolejnym celem jest dopasowanie odpowiedniej dokumentacji do klimatu panującego na terenie, gdzie posiada powstać dom , a ponadto wykonanie projektu zagospodarowania działki. Budynek musi zostać umiejscowiony na odpowiedniej mapie geodezyjnej.
Sprawą drugorzędną, choć bardzo ważną z punktu widzenia inwestora, jest implementację gotowego projektu do jego wymagań i potrzeb. Architekt dokonuje zmian w samym projekcie. Zmiany w projektach domów dzieli się na intuicyjne i trudne. Łatwą zmianą jest wprowadzenie innego kąta nachylenia dachu. Problemem nie jest zmiana wielkości, kształtu i rozmieszczenia okien i drzwi. Można też wyedytować technologię wytworzania budynku, przemienić strop , a ponadto dokonać przemian w procedur pomieszczeń, jak również inaczej rozmieścić ścianki działowe.
Zmiany niełatwe to głównie widoczna ingerencja w konstrukcję budynku. Do najłatwiejszych nie należałoby zmiana w wymiarach zewnętrznych budynku, zamiana materiałów, z których lokal mieszkalny ma zostać zaprojektowany i technologia wykonania.
Adaptacja projektu budowy domu wymaga też dostarczenia architektowi dokumentów. Jest to gotowy projekt domu, mapa geodezyjna, Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu albo wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Architekt musi także otrzymać okoliczności techniczne w sprawie przyłącza elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here